دانشگاه محقق اردبیلی
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 

دریافت تنظیمات کاربری        دریافت تنظیمات مرورگر

برای دریافت فایل ها از خارج دانشگاه پس از ورود به سیستم از منوی عمومی و دریافت فایل، فایل ها را دریافت نمایید.

- لطفا در صورت داشتن مشکل در نرم افزار، موضوع را به رابط مجموعه خود اطلاع دهید.

 

 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.